Bondkyrko hembygdsförening

Vår hembygdsförening har nu 60 år på nacken. Den grundades 1953 på initiativ av Johanna Myrberg och har alltsedan dess haft en livaktig verksamhet med Stabby prästgård som centrum.

Ett övergripande mål för föreningen är att bevara och vårda prästgårdens byggnader, att medverka till bevarande av kultur-landskapet och naturen däromkring och att göra dessa miljöer till mötesplatser för så många människor som möjligt. Ett annat syfte är att sprida kunskap om Stabby-Luthagen-Rickomberga med omgivningar och att verka för att gårdsmiljön bevaras. Trädgården med sina byggnader utgör en fridfull, lantlig miljö – unik i Uppsala. Se bildgalleri.

Föreningen har f n ca 400 medlemmar. Verksamheten drivs av en styrelse med hjälp av en programkommitté, värdar/värdinnor och en tillsynsman. Personalen består av ekonomi-ansvarig, vaktmästare och kafépersonal.

Stabby prästgård ligger i bortre Luthagen just där åkermarken möter punkthusen alldeles intill det flitigt besökta friluftsområdet Stabby backe. De flesta av de faluröda husen daterar sig till
1800-talet men prästgårdens historia går tillbaka ända till 1500-talet. Ursprungligen utgjorde avkastningen av lantbruket en del av en teologiprofessors lön.

Den 2 november 2009 köpte Bondkyrko hembygdsförening hela fastigheten Stabby prästgård med samtliga byggnader och trädgård. Syftet med köpet är främst att bevara den vackra och historiskt värdefulla prästgårdsmiljön för kommande generationer men också att vårda minnet av ärkebiskop Nathan Söderblom, som bodde här åren 1901–1912.

Redan tidigare ägde föreningen den f d arrendatorsbostaden, Stabbygården. Stor möda har lagts ner på att pietetsfullt restaurera och modernisera denna byggnad. Detta arbete fortsätter nu med Söderblomska huset och övriga byggnader.

Föreningen anordnar många programmöten per år med föredrag eller sång och musik samt kaffeservering.  Se program

Vill du bli medlem? Läs mer