Fest

Boka fest så här:

 1. Kontrollera bokningskalendern för lediga tider om du har tillgång till dator.
 2. Läs igenom våra regler och villkor nedan,  så att du är införstådd med dem.
 3. Har du frågor om utrustning, kontakta vaktmästaren 073-876 70 82, se tider här.
 4. Boka per telefon genom att ringa 070 854 06 41. När du bokar via mail eller telefon måste du uppge dag, tid, lokal, namn och ditt telefonnummer och e-postadress. Om du ska ha catering måste du uppge cateringfirmans telefonnummer.
  Du skrivs in i vårt register och får en bekräftelse per e-post. Susanna Sundström ger anvisningar och svarar på administrativa frågor. Du kan inte boka via hemsidan.
 5. Betala bokningsavgift för Stabbygården och Söderblomska 1000 kr, för Valvet  500 kr på bankgiro 5382-7192  inom en vecka, annars upphör din bokning.  När vi fått dina pengar bekräftas det automatiskt per  e-post att lokalen är reserverad. Bokningsavgiften får du inte tillbaka vid eventuell avbokning.
 6. Kontakta vaktmästaren 073 876 70 82 om du vill se lokalerna före tillträdet. Tid för visning 7:30 – 15:30 vardagar. För visning annan tid, ring Ulf Hellman, tel 018-54 49 89, 070 415 89 30.
 7. Senast två veckor innan festen ska vi ha tagit emot Din slutbetalning. Då sänds det en bekräftelse per e-post till Dig. (Nyckel lämnas endast ut när vi bokfört Din betalning!)
 8. Du blir kontaktad för genomgång av lokaler, utrustning mm samt överlämnande av nyckel.
 9. Hyrestiden är normalt från kl 11.30 första dagen till kl 10.30 dagen därpå.  Avslutande besiktning kl. 10.45-11.15.

Avbokning

Om du får förhinder, ring omedelbart och boka av! Om du avbokar senare än 6 veckor före hyrdatum, måste du ersätta oss med hela hyran.  Vid avbokning mellan 10 och 6 veckor före hyrdatum betalas halva hyran. Tidigare avbokning 10 veckor före hyrdatum) ingen kostnad utöver handpenningen.

Regler

Känslig miljö

Av hänsyn till den värdefulla och känsliga miljön hyr vi endast ut lokalerna till personer över 25 år. Vuxna personer måste närvara hela tiden. Du ansvarar för att inga obehöriga kommer in i  hembygdsgården. Rökning är förbjuden inomhus. Skurgolven tål inte dans, använd istället rummet innanför köket. Papptaken är ömtåliga! Öppna champagneflaskor i köket, hallen eller utomhus.Marschaller får användas, men måste stå minst 5 meter från huset. Tag hänsyn till eventuella andra samtidiga gäster. Ingen får övernatta i lokalerna. Parkeringsförbud gäller framför portar och grindar kl 7.00-17.00 alla dagar. Inga bilar får stå innanför staketet annat än tillfälligt för i- och urlastning.

Förebygg skador

Lär dig hantera brandskyddet. Informera alla gäster  om nödutgångar. Om du eller någon av dina gäster skadar lokaler eller inventarier, blir du ersättningsskyldig. Du måste anmäla alla skador, också glas och porslin. Om hembygdsföreningens försäkring måste användas, ska du betala självrisken. Den är ett basbelopp.

Städning med mera

Följ de städinstruktioner och bruksanvisningar till utrustningen som finns anslagna i lokalerna. Du måste diska innan du lämnar lokalen, av hygieniska skäl.  Städa lokalerna och miljön utomhus noga efter användning. Tag bort flaskor, glas, papper, fimpar och annat skräp. Lägg brännbara sopor och kompostavfall läggs i därtill avsedda kärl på parkeringen. Transportera bort övrigt avfall såsom glas, metall m.m. Fällbara bord och stapelbara stolar ställs i kapprummet. När du lämnar hembygdsgården efter festen måste du kontrollera att dörrarna är låsta, belysningen släckt och använd utrustning avstängd. I samband med att vi får tillbaka nyckeln kontrollerar vi att städningen är väl utförd. Lämna lokalen så välstädad som du själv vill finna den. Du debiteras extra om du inte är färdig i tid. 

Villkoren som pdf-fil