i tre av Uppsalas mest attraktiva lokaler

Stabbygården, Söderblomska huset och Valvet hyrs ut och på alla ställena kan man uppleva en genuin, gammaldags atmosfär. I främst Stabbygården är den gamla fasta inredningen bevarad med till exempel kakelugnar och tidstypiska tapeter. I Söderblomska huset har man en vacker utsikt över trädgården och i Valvet omges man av månghundraåriga tegelvalv.

Prästgården med sina åtta byggnader och sin stora trädgård med hundraåriga lindar utgör en värdefull kulturhistorisk miljö. Gården är vackert belägen vid Stabbyskogen och de vidsträckta åkermarkerna. Läget är ostört även om den gamla prästgården ligger bara några hundra meter från Tiundagatan som trafikeras av stadsbussar.

Boka så här