Styrelsen för Gröna Sköna Stabby fr.o.m. årsmötet 2020-02-26

Ordf. Ove Lundgren
Vice ordf. Jan Olof Snihs
Kassör  Ulf Hellman
Ledamot Maria Waern
Sekr.  Vakant

Ansvarig för Facebook: Gunilla Stenkula