Regler för hyresgäster

Från och med 9 februari 2022 är deltagartaket vid uthyrning av lokal för privata sammankomster borttaget.

 1. Bokning av lokal kan ske genom hemsidan Menyval Uthyrning/boka lokal eller per telefon 0708-54 06 41 eller via e-post till fest@stabbygarden.se Uppge alltid telefonnummer där du kan bli nådd.
 2. Handpenning skall inbetalas på bankgiro 5382-7192 inom en vecka för att bokningen skall kvarstå. För Stabbygården och Söderblomska huset gäller handpenningen 1000 kr, Valvet 500 kr.  Resterande belopp skall vara inbetalt senast två veckor före uthyrningstillfället. Vid avbokningar senare än 6 veckor före hyrdatum debiteras hela hyran. Vid avbokning mellan 10 och 6 veckor före festdatum betalas halva hyran. Tidigare avbokning (>10 veckor före festdatum) ingen kostnad. Handpenningen återbetalas ej vid avbokning.
 3. Om inget annat överenskommes gäller hyrestiden från kl 11.30 första dagen till kl 10.00 dagen därpå med avslutande besiktning kl. 10.00.
 4. Kontraktet undertecknas i Stabby prästgård på avtalad tid, då samtidigt nyckel överlämnas och instruktioner ges om den tekniska utrustningen.
 5. Av hänsyn till den värdefulla och känsliga miljön hyr vi endast ut lokalerna till personer över 25 år. För fester där den som hyr är 26-30 år skall en depositionsavgift på 5 000 kr betalas samtidigt med bokningsavgiften. Vi hyr inte ut till ungdomsfester av olika slag eller till studentfester. Vi kan hyra ut till studentuppvaktning/mottagning där någon vuxen är ansvarig och närvarande.
 6. I och med tillträde till huset förbinder sig hyresgästen att lära sig hantera brandskyddet. Alla gäster skall informeras om nödutgångar.
 7. Marschaller får användas endast i marschallhållare och inte närmare än 5 meter från huset.
 8. Parkeringsförbud gäller framför portar och grindar kl 7.00-17.00 alla dagar. Inga bilar får finnas innanför staketet annat än för i- och urlastning.
 9. Uteaktiviteter får ske på baksidan av hembygdsgården om gården framför husen delas med gäster i andra huset.
 10. Övernattning tillåts ej i lokalerna. Hyresgästen ansvarar för att inga obehöriga får tillträde till hembygdsgården.
 11. Hyresgästen ansvarar för lokaler och inventarier under förhyrningstillfället och är ersättningsskyldig för skador som orsakas av gäst. Anmälningsplikt gäller allt skadat, inklusive glas och porslin. Vid skador som omfattas av hembygdsgårdens försäkring skall hyresgästen stå för självrisken, som utgör ett basbelopp.
 12. Hyresgästen är skyldig att ta del av skötselanvisningarna för hembygdsgårdens utrustning. Anvisningarna finns anslagna i lokalerna.
 13. Stabbygården : För att skona grangolvet undanbedes högklackade skor med mindre klackyta än 1 cm2. Dansförbud gäller i salen. Champagneflaskor får inte öppnas i de rum som har pappspända tak, dvs salen och bufférummet.
 14. Bondkyrko hembygdsförening försöker minska sin miljöpåverkan. Vi påminner därför om förbudet från 1 januari 2022 att använda produkter av engångsplast som bestick och tallrikar. Det är inte heller tillåtet att skräpa ner i naturen med t.ex. cigarettfimpar och tuggummin. (Regeringsbeslut hösten 2021.)
 15. Lokalerna skall städas efter användning.  För respektive uthyrningsenhet se städinstruktioner som finns uppsatta i lokalerna. Fällbara bord och stapelbara stolar ställs i kapprummet. Om hembygdsgården inte är ordentligt städad efter uthyrning, kommer föreningen att debitera hyresgästen för städning samt kostnader för ev. olägenheter som drabbar nästa hyresgäst.
  Hyresgästens uppgifter direkt efter festen:
  a Ställa tillbaka alla möbler till sina ursprungliga platser.
  För att underlätta – tag en bild av rummen innan.
  Om något av trägolven fått fläckar av vin eller liknande – tag genast bort
  med fuktig trasa.
  b Alla matrester måste skrapas ner i komposthinken innan disk. Av hygieniska skäl, lämna inga matrester i lokalerna.
  c Allt porslin, glas, bestick mm måste diskas efter festen och innan ni går hem
  d Tillse att diskmaskinen är rengjord och tömd på vatten. Stäng huvudkranen (den röda ventilen).
  e  Matavfall (tidigare komposterbart) och restavfall (tidigare brännbart) slängs i respektive sopkärl på parkeringsplatsen
  f Avfall av glas och metall måste du ta med dig.
  g Gården skall vara ren från flaskor, glas, papper, fimpar och annat skräp .
 16. Städning att beställa eller utföra själv: 
  • Dammsugning alternativt våttorkning av alla golv
  • Städning av toaletterna – tömning av papperskorgar och rengöring.
  • Torkning av köksluckor, diskbänk och övriga arbetsytor.
  • Rengöring av ugn om så behövs
 17. Om hyresgästen har tillstånd att själv lämna nyckeln, kontrollera noga att dörrar är låsta, belysning inomhus släckt och använd utrustning avstängd.

villkor vid uthyrning som pdf (2022-06-24)