Styrelse, revisorer, valberedning

Styrelse

 Funktion

 Telefon

Gunilla Stenkula ordförande 070-824 86 51
Carin Söderhäll sekreterare 070-145 42 43
Ulf Hellman vice ordförande, kontaktperson för Gröna Sköna Stabby 018-54 49 89,
070-415 89 30
Gunilla Överby ledamot
Karin Elfvik ledamot
Håkan Zillén ledamot 018-53 83 47
Stig Brink suppleant 018-55 30 88, 070-356 00 66
Jan Halvardsson suppleant 072 32 95 616
Nils Erik Åberg suppleant 070-696 52 52
Göran Fällman ledamot 018-46 09 74

Övriga förtroendevalda

Mats Hallor revisor 073-378 87 58
Anders Ljungkvist revisor 070-369 38 69
Gun Bjuremalm revisorssuppleant 018-55 19 27
Maria Wold-Troell revisorssuppleant. 018-10 12 07
Ove Lundgren valberedning s.k. 073-691 51 23
Annita Kronborg valberedning 018-50 15 39, 070-283 84 84
Roger Gyllin valberedning 018-55 60 99