Bondkyrko hembygdsförening äger sedan 2009 Stabby prästgård med åtta byggnader och 7000 kvm tomt. För att kunna förvärva fastigheten fick vi ta ett stort lån. Husen kräver ett kontinuerligt underhåll och varvid hänsyn måste tas till husens stora kulturhistoriska värde.

uppsalafarg-logo Uppsala färg, eller Happy Homes som det heter numera, har skänkt färg till våra vackra hus. Vi tackar för detta och hoppas att alla hädanefter köper sin färg hos Happy Homes.

 

Luthagsnytt-logo

Luthagsnytt annonserar gratis om vårt prästgårdskafé. Du hittar LuthagsNytt i våra entréer och där kan du läsa om livet i Luthagen inklusive Stabby.

Om du tycker att Stabby prästgård är en värdefull tillgång för dig och andra Uppsalabor så kan du visa det genom att skänka pengar. Vi blir glada också för små summor. En god hjälp är också om du blir medlem i Bondkyrko hembygdsförening och kanske till och med lockar dina vänner.

För Bondkyrko hembygdsförening
Helena Harnesk