Bli medlem

Vill du bli medlem? Det är viktigt att vi är många! 

Medlemsavgift: 200 kr för enskild medlem, 300 kr för flera medlemmar  i samma hushåll.

Betala medlemsavgiften till föreningens bankgiro 5382-7192 och ange adress, telefon och gärna e-postadress. Ange också ”Ny medlem”.

Du kan också kontakta Susanna Sundström tel. 0708-54 06 41
eller
ordförande Gunilla Stenkula, 070-824 86 51
om du undrar över något.

I medlemsavgiften ingår att du får programmet hemskickat.  Om ni är flera medlemmar i samma hushåll får ni en försändelse med ett programblad. Som medlem går du gratis på  våra programkvällar, om inget annat anges. (Övriga betalar 50 kr.)