Övriga funktionärer

Övriga funktioner

Namn Funktion Telefon
Monica Brink konferensansvarig, värdinna 070 276 99 07
Kicki Hellman konferensansvarig, värdinna 073 671 18 38
018-54 49 89
Kerstin Gauffin värdinna 018-54 34 89
Karin Elfvik värdinna 070-750 47 37
Hélène Bergwall  programkommitté 070  671 28 90
Elsa Carlsson programkommitté, SK 018-51 87 53
Margret Halvardsson programkommitté 073-079 88 16
Maria Wold-Troell programkommitté, webbmoster 018-10 12 07
073 654 04 33
Ulla Robertsson blomgrupp 076-426 79 07
Ulf Hellman  byggrupp 070 415 89 30
Håkan Zillén  byggrupp 070 943 91 01