Bli medlem


Vill du bli medlem? Kontakta Susanna Sundström tel. 0708-54 06 41 eller vice ordförande Helena Harnesk, tel. 070-151 40 48, eller betala medlemsavgiften till föreningens bankgiro 5382-7192 och ange adress, telefon och gärna e-postadress. Ange också ”Ny medlem”. Det är viktigt att vi är många!

Medlemsavgiften sätts in på bankgiro 5382-7192.
Se till att vi får ditt namn och adress med mera.

Medlemsavgift: 200 kr för enskild medlem, 300 kr för flera medlemmar  i samma hushåll.

I medlemsavgiften ingår att du får programmet hemskickat.  Om ni är flera medlemmar i samma hushåll får ni en försändelse med ett programblad.

Medlemmar går gratis på  våra programkvällar, om inget annat anges. Icke medlemmar betalar 40 kr.