Aktuellt i Stabby prästgård

Nästa medlemskväll onsdag 5 oktober

Välkommen att få höra Lars Falk, medlem i Karlfeltsamfundet, berätta om hur Karlfeldt träffade Fröding och Söderblom. Medlemmar kommer in gratis, övriga 40 kr. Kontant eller Swish.

Efter föredraget kan vi få kaffe med hembakt till självkostnadspris.
Länk till Karlfeltsamfundets webbplats

Onsdag 14 september: Vad Gud vill, vill kvinnorna

Ulrika Knutson berättade om Kerstin Hesselgren, en av de fem första kvinnorna i riksdagen. En enastående personlighet i svensk politik.

Ny fågel siktad i Stabby

Gökottan söndagsmorgonen den 8 maj i Stabby backe blev lyckad och spännande. 24 deltagare och ledaren Roger Gyllin lyssnade och spanade och såg 24 arter, lika många som året innan. Årets nykomling av alla sammanlagda från gökottans 16 år var silltruten.

Vill du bli medlem?

Här kan du läsa hur du gör!