Program


Programkvällarna på onsdagar  börjar kl. 19.00 och inleds med föreningsinformation.
Kaffeservering efter programmet, hembakt serveras till självkostnadspris. Stanna en stund och lär känna nya människor!

Kommande tio program


Bakdag med kökets vedeldade ugn. Musik med Georgs orkester 
20-03-08 kl 13:00 - 16:00 Årsmöte
20-03-11 kl 19:00 - 21:15 Herrgårdarnas historia
20-04-01 kl 19:00 - 21:15 Gökotta med Roger Gyllin
20-04-03 kl 07:00 - 09:00 Karl för sin katt
20-05-06 kl 19:00 - 21:30 Gudstjänst i Stabby prästgård
20-05-21 kl 10:00 - 11:30 Guidad vandring i Enhagen
20-06-03 kl 18:00 - 19:30 I sin samtid var hon både beundrad och fruktad
20-09-02 kl 19:00 - 21:30 Stabbydagen – samarrangemang med Gröna Sköna Stabby
20-09-13 kl 12:00 - 16:00 Sopåkare och latrinhämtare
20-10-07 kl 19:00 - 21:00

Det tryckta programmet kan du hämta på Stabbygården, eller ladda ner som pdf

Vill du bli medlem? Information får du här.