Priser

Priser för lokaler och utrustning

Priser fr.o.m. 2016-10-01

Stabbygården Söderblomska huset Valvet
Antal platser 60 50 20
Förhandsbetalning 1 000 1 000 500
Lördagar, endast hela dagar 6 000 5 500  1 500
Lördagar, båda husen, endast hela dagar 9 000
Övriga hela dagar 5 000 4 500 1 500
Övriga dagar 11:30 – 18:00 2 000 2 000
Veckoslut fred kl 18.00 – sönd kl 11.00 8 500 8 000
Veckoslut båda husen 12 000
Valvet samhyrt med Stabbygården eller Söderblomska huset 500
Projektor (använd egen dator). Epson EH-TW450 (passar både PC och Mac, USB-ingång. Macanvändare behöver egen adapter som passar till projektor) 400 kr
Högtalare med mikrofon. Obs – detta är inte en musikanläggning! 400 kr
Konferenspaket Se sidan konferens

Rosenrummet i Stabbygården + 300 kr.

Samtliga priser är totalpriser och med reservation för prishöjningar. Bondkyrko Hembygdsförening Stabbygården innehar F-skattesedel. Momsregistreringsnummer: 817600-0456

Top