Priser

Priser för lokaler och utrustning

Priser fr.o.m. 2023-01-16. Depositionsavgift kan begäras.

Stabbygården Söderblomska huset Valvet
Antal platser 65 55 25
Förhandsbetalning * 1 000 1 000 500
Lördagar, endast hela dagar 7 200 6 600 2 000
Rosenrummet i Stabbygården vid hyra av Stabbygården 300
Lördagar, båda husen, endast hela dagar 10 500
Övriga hela dagar 6 100 5 500 2 000
Övriga dagar 11:30 – 18:00 2 500 2 500
Veckoslut fred kl 18.00 – sönd kl 11.00 10 000 9 500
Veckoslut båda husen 14 500
Valvet samhyrt med Stabbygården eller Söderblomska huset     1 000
Hyra för årsmöten o.dyl. kvällstid oavsett lokal 2 000
Minnesstund via begravningsbyrå eller privat oavsett lokal 2 500
Städning (Hyresgästen måste utföra städning enligt regler) 1 500 1 500 600
Projektor (använd egen dator). Epson EH-TW450 (passar både PC och Mac, USB-ingång. Macanvändare behöver egen adapter som passar till projektor) 400
Högtalare med mikrofon. Obs – detta är inte en musikanläggning! 400
Konferenspaket Se sidan konferens

Rosenrummet i Stabbygården + 300 kr.

  • Återbetalas ej vid avbokning.

Bondkyrko Hembygdsförening Stabbygården innehar F-skattesedel. Momsregistreringsnummer: 817600-0456