Dagkonferensgård i 1800-talsmiljö nära Uppsala centrum

Stabby Prästgård

* Dagkonferenser, kurser, sal för upp till 45 personer, fem grupprum
* Centralt beläget i lantlig, kulturhistorisk miljö
* Handikappanpassad
* Friluftsområde i Stabbyskogen
* Stor trädgård med utemöbler

Konferenslokaler

Biosittning: 45 personer
Skolsittning: 30 personer
U-bord: 20 personer

Grupparbetsrum: 2 st. i Söderblomska huset, 3 st. i Stabbygården

Utrustning: Projektor Epson EH-TW450 (passar både PC och Mac, USB-ingång),  skrivtavla, blädderblock, filmduk, OH-projektor, anteckningsblock och pennor. Högtalare och mikrofon.

Bokning och info

Direkt per e-post konferens@stabbygarden.se eller telefon 0708-54 06 41

Information om visning mm

Priser

Dagkonferens

Konferenspaket per person 390 kr  för halvdag, 490 kr för heldag.  För projektor (egen dator medtages) och högtalare med mikrofon  tillkommer 320 kr i hyra vardera.
Moms tillkommer. Ny prislista kommer i höst.

I konferenspaketet ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch, eftermiddagskaffe med kaka samt hyra av konferenslokal och grupprum.

Regler

Avtalets parter

Med beställare avses den person, juridisk eller fysisk som är betalningsskyldig för arrangemanget. Med Stabby Prästgård Konferens avses Bondkyrko hembygdsförening Stabbygården.

Bokning

1. Giltigt avtal om bokning av arrangemang anses träffat den dag skriftlig bekräftelse inkommit från beställaren till Stabby Prästgård Konferens.

2. Senast sex veckor före kursens/konferensens början, om ej annan överenskommelse träffats,  skall beställaren lämna Stabby Prästgård Konferens uppgifter om antalet deltagare, ankomst- och avrestider, erforderliga konferensutrymmen, uppgifter om önskad möblering, tider för måltider samt behov av konferensutrustning . Om beställaren har  önskemål om specialarrangemang i samband med konferensen bör överenskommelse om detta göras samtidigt.

Avbokning

1. Vid avbeställning senare än 6 veckor före konferensens början skall beställaren ersätta Stabby Prästgård Konferens med 75 % av det avtalade priset för konferensen (konferenslokaler, måltider) om lokalerna ej kunnat återsäljas. Förändringar som vidtas senare än sex veckor före avtalad tid debiteras med 75 % av det avtalade priset för lokaler och måltider. Om Stabby Prästgård Konferens därutöver har särskilda kostnader till följd av beställningen skall dessa helt ersättas av beställaren.

2. Vid avbeställning senare än 2 veckor före konferensens början skall beställaren  ersätta Stabby Prästgård Konferens med 100% av det avtalade priset, om lokalerna inte kunnat återsäljas.

Betalning

1. Beställaren är gentemot Stabby Prästgård Konferens ansvarig för full reglering av samtliga enligt avtalet uppkommande kostnader. Beställaren är även ansvarig för eventuell skadegörelse som uppkommit.

2. Betalning erlägges mot faktura om inget annat avtalats. Hela det fakturerade belopp ska vara inbetalat  senast 30 dagar från fakturadatum.  Vid dröjsmål får Stabby prästgård Konferens debitera dröjsmålsränta med 2 % per månad.

Övrigt

1. Vid strejk, lockout, eldsvåda, inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Stabby Prästgård Konferens kontroll får  Stabby Prästgård Konferens häva avtalet utan skyldighet att betala skadestånd.

2. Om kostnaden för anskaffning eller tillhandahållande av överenskomna varor och tjänster skulle öka till följd av höjda skatter, devalvering, myndighetsbeslut eller därmed jämförbara omständigheter är Stabby Prästgård Konferens berättigad att ta ut pristillägg som motsvarar kostnadsökningen. Stabby Prästgård Konferens skall omgående informera beställaren om pristillägget.