Regler för hyresgäster

 1. Bokning av lokal kan ske genom hemsidan Menyval Uthyrning/boka lokal eller per telefon 0708-54 06 41 eller via e-post till fest@stabbygarden.se Uppge alltid telefonnummer där du kan bli nådd.
 2. Handpenning skall inbetalas på bankgiro 5382-7192 inom en vecka för att bokningen skall kvarstå. För Stabbygården och Söderblomska huset gäller handpenningen 1000 kr, Valvet 500 kr.  Resterande belopp skall vara inbetalt senast två veckor före uthyrningstillfället. Vid avbokningar senare än 6 veckor före hyrdatum debiteras hela hyran. Vid avbokning mellan 10 och 6 veckor före festdatum betalas halva hyran. Tidigare avbokning (>10 veckor före festdatum) ingen kostnad. Handpenningen återbetalas ej vid avbokning. För fakturakunder gäller särskilda överenskommelser.
 3. Om inget annat överenskommes gäller hyrestiden från kl 11:30 första dagen till kl 11 dagen därpå, med avslutande besiktning kl. 10:45-11:15.
 4. Kontraktet undertecknas i Stabby prästgård på avtalad tid, då samtidigt nyckel överlämnas och instruktioner ges om den tekniska utrustningen.
 5. Av hänsyn till den värdefulla och känsliga miljön hyr vi endast ut lokalerna till personer över 25 år. Vuxna personer måste närvara under hela festen.
 6. I och med tillträde till huset förbinder sig hyresgästen att lära sig hantera brandskyddet. Alla gäster skall informeras om nödutgångar.
 7. Parkeringsförbud gäller framför portar och grindar kl 7.00-17.00 alla dagar. Inga bilar får finnas innanför staketet annat än för i- och urlastning.
 8. Övernattning tillåts ej i lokalerna. Hyresgästen ansvarar för att inga obehöriga får tillträde till hembygdsgården.
 9. Hyresgästen ansvarar för lokaler och inventarier under förhyrningstillfället och är ersättningsskyldig för skador som orsakas av gäst. Anmälningsplikt gäller allt skadat, inklusive glas och porslin. Vid skador som omfattas av hembygdsgårdens försäkring skall hyresgästen stå för självrisken, som utgör ett basbelopp.
 10. Hyresgästen är skyldig att ta del av skötselanvisningarna för hembygdsgårdens utrustning. Anvisningarna finns anslagna i lokalerna.
 11. Stabbygården : För att skona grangolvet undanbedes högklackade skor med mindre klackyta än 1 cm2. Dansförbud gäller i salen. Champagneflaskor får inte öppnas i de rum som har pappspända tak, dvs salen och bufférummet.
 12. Lokalerna skall städas efter användning. Disk får av sanitära skäl ej lämnas över natten. För respektive uthyrningsenhet se städinstruktioner som finns uppsatta i lokalerna. Fällbara bord och stapelbara stolar ställs i kapprummet. Om hembygdsgården inte är ordentligt städad efter uthyrning, kommer föreningen att debitera hyresgästen för städning samt kostnader för ev. olägenheter som drabbar nästa hyresgäst. Ställ tillbaks möblerna där de stod när du kom. Tips, ta ett foto! Gården skall vara ren från flaskor, glas, papper, fimpar och annat skräp.
 13. Hyresgästen ansvarar för att brännbara sopor och kompostavfall läggs i därtill avsedda kärl på parkeringen. Övrigt avfall såsom glas, metall m.m. får inte läggas i soptunnorna utan ska transporteras bort av hyresgästen direkt.
 14. Om hyresgästen har tillstånd att själv lämna nyckeln, kontrollera noga att dörrar är låsta, belysning inomhus släckt och använd utrustning avstängd.
 15. Marschaller får användas endast i marschallhållare och inte närmare än 5 meter från huset.
 16. Uteaktiviteter får ske på baksidan av hembygdsgården. eftersom gården framför husen delas med gäster i andra huset.

Ladda ner reglerna som pdf

 1. Publ. 2015-12-01