Gröna Sköna Stabby

P1010038Föreningen Gröna Sköna Stabby verkar för gröna värden, för rekreation och för förnuftig stadsplanering i Uppsala.

AKTUELLT:
Den 22 maj anlände 11 tackor och 24 lamm från Jälla gård till Stabbyhagarna för att gå där och beta under sommar- månaderna. De behöver daglig tillsyn. Ett femtontal av föreningens medlemmar turas om att titta till dem på lördagar och söndagar. I veckorna är det kommunens Jobbcenter som ansvarar.

Stabbyskogen och Stabbyslätten är en oas för många Uppsalabor. Vi vill bevara och utveckla de kvaliteter området har. För att nå syftet samverkar föreningen Gröna Sköna Stabby med andra föreningar, kommunen m fl. Vi har haft en hand med i att ordna fårbete på hagmarken, förbättra gångvägarna, anlägga grillplatsen anpassad för personer med funktionsnedsättning, skylta fornminnena och naturintressena, säkra framtiden för prästgårdsmiljön, preparera skidspår och skylta Linnéstigarna genom området. Varje år arrangerar vi Stabbydagen.

Området är ett utredningsområde i kommunens översiktsplan. Vi vill att denna unika stadsnära natur- och kulturmiljö ska fortsätta att vara en grön kil in i den växande staden.

facebook_120 Vi finns på Facebook

Top