Årsmöteshandlingar 2020

Årsmötet äger rum i Stabbygården onsdagen 11 mars kl 19:00.

Dagordning

Verksamhetsberätttelse för 2019
Resultatrapport 2019-01-01-2019-12-31
Balansrapport 2019-01-01 — 2019-12-31
Verksamhetsplan för 2020
Motion angående föreningens namnbyte från Maria Wold-Troell
Motion angående föreningens namnbyte från Ingrid Seeger
Styrelsens yttrande på de två motionerna
Valberedningens förslag till styrelse och revisorer

Årsmötesprotokoll 2020 inkl deltagarförteckning