Stabby från forntid till nutid

400-1500 80 st forngravar i Stabbyskogen, varav 45 st nära prästgården
1100-talet Helga Trefaldighets församling existerade.
1290-talet Belägg för att området Stabby tillhör kyrkan.
1582 Johan III anslog Stabby gärde till Bondkyrkoförsamlingens prästgård.
Slutet 1500-talet Förordnande: Förste professor i teologi skulle vara kyrkoherde i Bondkyrko församling, ha Stabby prästgård som prebende och uppbära tionde från Bondkyrko och Vaksala församlingar. Med undantag för ett 10-tal år i början av 1600-talet gällde detta fram till 1806. Först på detta ämbete: Nicolaus Olai Bothniensis.
1593 Uppsala möte, Nicolaus Olai Bothniensis, ärkebiskop.
1727 Rumsantal och planlösning bestäms med kunglig resolution.
1788 Byggnad enligt resolutionen stod färdig.
1806 Bondkyrko församling blir eget pastorat. Jordbruket utgjorde lön till prefekten för prästseminarium.
1837 Åter säte för teologie professorer vid universitetet.
1856 Nuvarande byggnaden Stabby prästgård uppförs.
1869 Arrendatorsbostaden, nuvarande Stabbygården, uppförs.
1900 Ett 20-tal byggnader (idag 7 st)
1901-1912 Nathan Söderblom bor i Stabby prästgård.
1910 Naturalönen upphör.
1912 Stabby prästgård upphör att vara kyrkoherdebostad.
1915 ca Uppsala kommun köper/hyr Stabby prästgård. Används som bostad.
1950 ca Används som ungdomsgård.
1951 ca Den sista förvaltaren Skogs änka dör.
1953 Bondkyrko hembygdsförening bildas, som köper nuvarande Stabbygården på ofri grund för 1 kr. Renoveras.
1976 Helga Trefaldighet köper / avtalar tillbaka prästgården.
1977 Prästgården invigs.
1990 Hembygdsföreningens nya styrelse beslutar om uthyrning.
1991 Stabbygårdens renoveringsbehov kartläggs (1-1,5 Mkr.)
1993-1995 Stabbygården renoveras med stöd från ALU i förening.
1996-1997 Stabbygårdens valv renoveras.
1997 Verksamheten i prästgården upphör och används bara till sommargudstjänster.
2001 Bondkyrko hembygdsförening sluter 5-årsavtal med kyrkan och blir huvudman för hela Stabby prästgård. Hembygdsföreningen anpassar prästgården till fest- och konferenslokal.
2002 Stabbygårdens kök certifieras av Miljökontoret.
2009 Bondkyrko hembygdsförening köper hela fastigheten av kyrkan.
2019 Föreningen fick Uppsala kommuns kulturarvspris.