Gällande regler för uthyrning under pandemin

Sammanfattning och vår tolkning av Folkhälsomyndighetens regler för uthyrning under pandemin

Samråd har skett med Länsstyrelsen och Uppsala kommuns miljöförvaltning. Sidan uppdaterad 1 augusti 2021.

För alla sammankomster, inomhus och utomhus gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska smittspridningen: Ingen trängsel, håll avstånd, tvätta händerna osv.

Privata möten utomhus utan servering

Ingen begränsning av antalet.

Privata möten inomhus utan servering

Högst 50 personer.  Vid varje bord får man vara 8 personer. ”Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning är minst en meter mellan sällskap ett rimligt avstånd för att undvika trängsel i en lokal.” Se nedan om Stabby prästgårds lokaler.

Stabby prästgårds lokaler

Stabbygården 42 – 50 platser

  • Salen: Stora bord, 2 m långa som står på längden, och mindre finns att tillgå. Varje stort bord kan ha 6 personer. Sammanlagt 42 platser
  • Bufférummet och om hämtning av förtäring sker på annat sätt än gående bord. 2 bord med 6 platser.=12 platser
  • Avskilt rum på övervåningen, Rosenrummet: 8 platser

Söderblomska huset 30 – 46 platser

  • Salen: 5 stora bord. Varje bord kan ha 6 personer
  • Totalt antal platser 30
  • Bufférummet intill salen: 8 platser
  • Avskilt rum på övervåningen: 8 platser

Sommarkaféet  och föreningens andra kaféer – serveringsställen

Restauranger, kaféer och andra serveringsställen inomhus:

Max 8 personer i ett sällskap får sitta tillsammans. Avståndet mellan sällskap ska vara minst 1 m mellan personer som sitter rygg mot och sidledes. Mat och dryck ska intas sittande.

Restauranger, kaféer och andra serveringsställen utomhus:

Avståndet mellan sällskap ska vara minst 1 m. Om t.ex. två personer i olika sällskap sitter med ryggen mot varandra ska det vara minst en meters avstånd mellan ryggtavlorna. Vid möblering måste alltså beaktas att gästerna skjuter ut sina stolar och sitter en bit från bordet, att gäster reser på sig och kommer och går till bordet. Mat och dryck ska intas sittande.

Programverksamhet

Det är arrangörens ansvar att “utforma verksamheten så att trängsel undviks och att besökare/deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra” Myndighetens bedömning är att minst en meter mellan sällskap (är) ett rimligt avstånd för att undvika trängsel i en lokal”.”

 

Gunilla Stenkula, ordförande i Bondkyrko hembygdsförening.
tel. 0708 24 86 51