Gällande regler för uthyrning under pandemin

Sammanfattning den 21 maj av Länsstyrelsens och Miljöförvaltningens regler för sammankomster

INOMHUS OCH UTOMHUS: Man skiljer på arbetssammankomster/arbetsmöten och privata sammankomster. För båda dessa möten/sammankomster gäller att allmänheten inte har tillträde. Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska smittspridningen gäller.

Arbetsmöten

Vid arbetsmöten gäller inte covid-19-lagen och därför kan man vara fler än 8 personer inomhus och utomhus. Arbetsmöten är t.ex. föreningars årsmöten eller andra föreningsmöten med arbetsinnehåll. Folkhälsomyndighetens restriktioner och allmänna råd om allas ansvar gäller. En kopp kaffe och bulle är tillåtet även vid ett arbetsmöte, men de ansvariga bör ta ställning till om det ur smittosynpunkt är lämpligt.

Om ett arbetsmöte inomhus övergår till en privat sammankomst:  Då gäller regler för Privat sammankomst enligt Länsstyrelsen.

Privata sammankomster

Inomhus: Vid privata sammankomster med syftet socialt umgänge, inomhus t ex födelsedagsfester, studentfester gäller covid-19-lagen. Man får då inte vara mer än 8 personer.

Utomhus: Här gäller inte covid-19-lagen. Ingen begränsning av antalet.

Förtäring inomhus

Om hyresgästen tar med egen mat eller hyr in en cateringfirma till  Stabby prästgård räknas det som privat sammankomst och då gäller max 8 personer.

Om en cateringfirma hyr Stabby prästgård och tillhandahåller och serverar maten räknas det som ett serveringsställe och reglerna för serveringsställen gäller dvs. max 4 personer i ett sällskap vid samma bord, större sällskap måste delas upp. Avstånden ska mellan sällskapen ska vara minst 1 m.

Vanliga frågor: Om ansvariga i en förening tar med sig ett fika eller mat eller om privatpersoner hyr för minnesstund och tar med förtäring?

Svar: Det räknas som privat sammankomst i båda fallen. Högst 8 personer, se länk nedan.

Alla möten och sammankomster

Folkhälsomyndighetens restriktioner och allmänna råd gäller: Håll avstånd, tvätta händerna osv. Läs här .

Ändring av reglerna

1 juni kan reglerna komma att ändras. Vi kommer att hålla reglerna uppdaterade.

/Gunilla Stenkula, ordförande i Bondkyrko hembygdsförening
tel. 0708 24 86 51