Styrelse, revisorer, valberedning

Styrelse

 Funktion

 Telefon

Gunilla Stenkula ordförande 018-55 14 19, 070-824 86 51
Helena Harnesk vice ordförande 070-151 40 48
Carin Söderhäll Tf sekreterare 070-145 42 43
Ulf Hellman ledamot, kontaktperson för Gröna Sköna Stabby 018-54 49 89, 070-415 89 30
Gunilla Överby ledamot 018-52 60 72
Håkan Zillén ledamot 018-53 83 47
Stig Brink ledamot 018-55 30 88, 070-356 00 66
Nils Erik Åberg suppleant 018-13 63 36
Carin Söderhäll suppleant 070-145 42 43
Göran Fällman suppleant 018-46 09 74

Övriga förtroendevalda

Åsa Carlbaum revisor 018-53 48 06
Åke Bergbom revisor 018-52 36 73
Gun Bjuremalm revisorssuppleant 018-55 19 27
Mats Hallor revisorssuppleant 018-54 52 48
Maria Wold-Troell valberedning, s-k 018-10 12 07
Annita Kronborg valberedning 018-50 15 39, 070-283 84 84
Roger Gyllin valberedning 018-55 60 99
Top