Övriga funktionärer

Övriga funktioner

Namn Funktion Telefon
Monica Brink konferensansvarig, värdinna 018-55 30 88
070 276 99 07
Kicki Hellman konferensansvarig, värdinna 073 671 18 38
018-54 49 89
Kerstin Gauffin värdinna 018-54 34 89
Lena Flock värdinna 018-51 55 96
Hélène Bergwall  programkommitté 070  671 28 90
Elsa Carlsson programkommitté, SK 018-51 87 53
Maria Wold-Troell programkommitté, webbmoster 018-10 12 07
Inger Ledunger blomgrupp 018-55 07 82
Märet Husberg blomgrupp 018-54 52 48
Erland Skytte blomgrupp 018-36 94 66
Helena Harnesk byggrupp 070 151 40 48
Ulf Hellman  byggrupp 070 415 89 30
Håkan Zillén  byggrupp 070 943 91 01
Top