Verksamhetsplan 2018

 • Bevaka utredning och beslut om naturreservat i Stabby
 • Fortsätta träffa representanter för de politiska partierna angående Stabbyslätten
 • Aktivt arbete för ett förnuftigt program för Stabbyslätten
 • Skolbyggnadsplaner och detaljplaner i området
 • Får i fårhagarna
 • Fortsatt utveckling av skidspåret i samarbete med kommunen
 • Förbättra ekonomin
 • Värva enskilda medlemmar
 • Agera för att en damm för vattenfåglar utreds
 • Sponsring av Uppsalatåget under Stabbydagen

Vi ska fortsätta att:

 • Förtydliga och komplettera föreningens grundläggande värderingar
 • Utveckla föreningens förslag för Stabbyområdet inklusive Stabbyslätten.
 • Värna om områdets utseende, funktion och betydelse
 • Särskilt ta hänsyn till slättens unika egenskaper och positiva påverkan på människors hälsa och välbefinnande.