Stabbydagen 2018

STABBYDAGEN 16 SEPTEMBER 2018

I år är det femtonde gången som Stabbydagen arrangeras – alltid den tredje söndagen i september. Arrangemanget har alltid varit mycket välbesökt. Stabbyområdet är det närmaste fritidsområdet för stora delar av centrala och nordvästra Uppsala. Vi är många som hoppas på och verkar för att området får behålla sin karaktär i framtiden.

Stabbydagen tillkom på initiativ av föreningen Gröna Sköna Stabby, som bildades för att bekämpa exploateringsplaner. Stabby backar har hotats av utbyggnad flera gånger. Framöver är det framför allt slätten som är hotad, liksom odlingsmarken som kan komma att behövas i en osäker framtid och därmed även utsikten. Kommer framtida bebyggelse att ohjälpligt sätta stopp för odling och stänga den fria utsikten över fälten?

Gröna Sköna Stabby har arbetat med opinionsbildning tillsammans med Bondkyrko hembygdsförening och fått starkt stöd. Många människor älskar detta natursköna område, den vackra prästgården, fårhagarna och utsikten över uråldrig jordbruksbygd. Stabby backar är också kända bland ornitologer för sin artrikedom.

Stabbydagen arrangeras av  föreningen Gröna Sköna Stabby i samarbete med Bondkyrko hembygdsförening, Rickomberga egnahemsförening,  LuthagsNYTT, HZ Bygg,  Helga Trefaldighets församling, Uppsala kommun Eriksskolan med flera.

Ladda ner affisch för utskrift