Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL) och innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Föreningen Gröna Sköna Stabbys medlemsregister innehåller de uppgifter som medlemmarna lämnat, dvs namn + något av följande: adress, telefonnummer, epostadress. Registret används för att skicka ut föreningsinformation och inte för något annat ändamål. Uppgifterna sprids aldrig till tredje part. Uppgifterna finns kvar i registret så länge som personen är medlem.