Årsmöte 2018

DAGORDNING  21 februari kl.19.00

Ärenden vid Årsmötet 2018:

 • Öppnande
 • Val av mötesordförande, mötessekreterare och en justerare
 • Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för 2017
 • Revisionsberättelse
 • Beslut om ansvarsfrihet
 • Val av styrelse: ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare minst två ledamöter
  Styrelsen består idag av fem ledamöter inklusive ordförande
 • Verksamhetsplan 2018
 • Val av revisor
 • Val av valberedning
 • Avslutande

Dagordning

Verksamhetsberättelse för 2017

Gröna Sköna Stabby, Årskrönika