Nationella allmänna råd för att minska spridningen av Covid 19

Från Folkhälsomyndighetens webbplats 21-10-26

Att besöka ett arrangemang eller gå på restaurang

Från och med 29 september har Folkhälsomyndigheten inte längre några föreskrifter, allmänna råd eller andra rekommendationer som begränsar möjligheten att ta emot gäster på restaurang eller styr antalet deltagare på olika evenemang, till exempel konserter.

Men du har fortfarande ett ansvar för att vara vaksam på symtom. Om du får symtom ska du stanna hemma, testa dig och undvika att träffa andra.

För dig som är vuxen och kan vaccinera dig, men ännu inte gjort det, gäller rekommendationen att hålla avstånd till andra. Undvik särskilt nära kontakt med personer i riskgrupp eller personer som är 70 år och äldre.

Om du planerar en privat sammankomst

Det finns inte längre några rekommendationer för barn och fullvaccinerade vuxna om att endast umgås i den nära kretsen och undvika större fester.

Men du har fortfarande ett ansvar för att vara vaksam på symtom. Om du får symtom ska du stanna hemma och undvika att träffa andra. Barn från sex år och vuxna bör också testa sig om de får symtom.

För dig som är vuxen och kan vaccinera dig men ännu inte gjort det gäller rekommendationen att hålla avstånd till andra. Undvik särskilt nära kontakt med personer i riskgrupp eller personer som är 70 år och äldre.”

Gunilla Stenkula, ordförande i Bondkyrko hembygdsförening.
tel. 0708 24 86 51