Studentspex i Uppsala

Datum/Tid
05 feb 2020, kl 18:00 - 20:00

Plats
Stabby prästgård

Kategori


Kristina Rudbjer från Västgöta Nation har spelat i spex och skrivit egna. Spextraditionen lever vidare i Uppsala och på andra studentorter.