kategori för de aktiviteter som vänder sig till hembygdsföreningens medlemmar

Upcoming Events

2 comments on “medlemsaktivitet

  1. Hej

    Det man hör mest om är Humanisterna och mycket litet om Humanistiska Förbundet. Vad skiljer dem åt?

    • Detta är hämtat från humanistiska förbundets hemsida:
      Svenska Humanistiska Förbundets verksamhet skall inte förväxlas med de “sekulära humanisterna” som främst företräds av “Förbundet Humanisterna”. Svenska Humanistiska Förbundet står neutralt i religiösa frågor. Bland våra medlemmar finns människor av alla livsåskådningar – religiösa såväl som icke-religiösa. Mer om begreppet humanism läser du i vår folder Humanism . Vår tidigare ordförande Anders Björnsson diskuterar humanismen mer utförligt i skriften Humanismen av Anders Björnsson.