Fåglar i Stabby backe

Visste du att Stabby backe är känt som ett område med många fågelarter? Följande arter är funna under gökottan under respektive år. Ledare har varit Roger Gyllin, som också har upprättat listan.

År/datum 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Art 6 maj 4 maj 3 maj 9 maj 8 maj 5 maj 6 maj 4 maj 3 maj 15 maj
Björktrast X X X X X X X X X X
Blåmes X X X X X X X X X X
Bofink X X X X X X X X X X
Buskskvätta X
Duvhök X
Entita X X X
Fiskmås X X X X X X X
Gransångare X
Gräsand X X
Grönfink X X X X X X X X X X
Gröngöling X X X X X
Grönsiska X X X X X X
Grönsångare X X X X X X X
Gulsparv X X X X X X X X X
Göktyta X X
Häger X
Hämpling X X
Järnsparv X
Kaja X X X X X X X X X X
Koltrast X X X X X X X X X X
Kråka X X X X X X X X X X
Kungsfågel X X X X X X
Ladusvala X
Lövsångare X X X X X X X X X X
Mindre hackspett X
Nötväcka X X X X X X X X X X
Pilfink X X X X X X X X X
Ringduva X X X X X X X X X X
Rödhake X X X X X X X X X
Rödstjärt X X X X X X
Rödvingetrast X
Skata X X X X X X X X X X
Skrattmås X X X
Stare X X X X X X X X X
Steglits X X X
Stenknäck X
Stenskvätta X X X X X X X
Stosrkarv X
Större hackspett X X X X X X X X
Svarthätta X X X X X X X X
Svartvit flugsnappare X X X X X
Sånglärka X X X X X X X X X X
Sädesärla X X X X X X X X X
Talgoxe X X X X X X X X X X
Taltrast X X X X
Tamduva X X X X X
Tofsvipa X X X
Trädkrypare X
Trädpiplärka X
Törnsångare X
Ängspiplärka X
Ärtsångare X X X X X X
Antal arter 29 28 31  29 27 32 28 30 28 26

 

Top