Årsmöteshandlingar 2019

Årsmötet ägde rum i Stabbygården onsdagen 7 mars kl 19:00.

Dagordning2019
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsplan 2019
Budgetplan 2019

Årsmötesprotokoll 2018