Årsmöteshandlingar 2018

Årsmötet ägde rum i Stabbygården onsdagen 7 mars kl 19:00.

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018
Budgetförslag 2018
Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
Årsmötesprotokoll 2018