Årsmöteshandlingar 2017

Årsmötet äger rum i Stabbygården onsdagen 8 mars kl 19:00.

Dagordning

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Balansrapport Bondkyrko 2016

Resultatrapport Bondkyrko 2016

Valberedningens förslag 2017