2 comments on “katarina-ek-nilsson

  1. Hej

    Det man hör mest om är Humanisterna och mycket litet om Humanistiska Förbundet. Vad skiljer dem åt?

    • Detta är hämtat från humanistiska förbundets hemsida:
      Svenska Humanistiska Förbundets verksamhet skall inte förväxlas med de “sekulära humanisterna” som främst företräds av “Förbundet Humanisterna”. Svenska Humanistiska Förbundet står neutralt i religiösa frågor. Bland våra medlemmar finns människor av alla livsåskådningar – religiösa såväl som icke-religiösa. Mer om begreppet humanism läser du i vår folder Humanism . Vår tidigare ordförande Anders Björnsson diskuterar humanismen mer utförligt i skriften Humanismen av Anders Björnsson.

Lämna ett svar till Evert Svensson Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *