Aktuellt i Stabby prästgård

Nästa medlemskväll 2 februari 2022 kl 19.00

”Vad Gud vill vill kvinnorna!”
Ulrika Knutson om Kerstin Hesselgren, en av de fem första
kvinnorna i riksdagen. En enastående personlighet i svensk politik.
Läs mer

Varmt välkomna!

Programbladet är färdigt och under tryckning. Det kommer att skickas ut till medlemmarna under januari.

Regler för för att förhindra spridning av covid-19

Regeringsbeslut december 2021:
Uthyrning av lokaler till privat sammankomst får bara ske om det är säkert från smittskyddssynpunkt. För Stabby prästgård innebär det att antalet deltagare får vara högst 50 i Stabbygården och i Söderblomska huset.

Vill du bli medlem?

Här kan du läsa hur du gör!